B.B.H.Afbouw disclaimer

B.B.H.Afbouw is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 

  • B.B.H.Afbouw: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het bovenstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch B.B.H.Afbouw aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

B.B.H. Afbouw
Burgemeester Dukerstraat 2
8855 CZ Sexbierum
Fax/tel: 0517 – 850 415
Tel: 06 10 450 918
Email: info@bbhafbouw.nl